ART WORSHOPS - SKAPANDE SKOLA

WORKSHOP

I have been interested in the process of creation combined with pedagogy since my early years of practice. I have created a special class called Inspiration and Colors where I guide you from inspiration to creation. In this class I also give an introduction on how to start using watercolours, ink and Japanese aquarelle techniques. 

You can get in touch with me to participate to my next workshop in Ystad, or have me plan a workshop for you and a group somewhere else.

Some sessions are also available as a studiecirkel for adult in collaboration with folkuniversitetet. You can look on their website under the name : Inspiration & Colors from january 2024. 

 

 

 

 

 

SKAPANDE SKOLA 

"Jag är en utbildad fransk konstnär och konstpedagog som leder en konstcommunity “Atelier Bleu” och workshops kring kraften i fri kreativitet.  Jag har skapat en workshop som heter Inspiration och Färger. Den är utvecklad med tanke på att hitta inspiration inom sig själv och utifrån det hitta sin egen kreativa stil. Jag introducerar barnen till olika kulturella material som till exempel konstverk eller sånger för att inspirera en emotionell reaktion och tankar från vilka vi sedan kommer att skapa ett konstverk. 

Under workshopen introducerar jag också exklusiva målningstekniker som akvarell, tusch och japanska vattenfärger. Syftet är att njuta av skapandeprocessen utan höga förväntningar på resultatet. Vara i ögonblicket. Och upptäck var det leder dig. 

Engelska eller svenska - Anpassningsbar från F-9 och gymnasium.